Kapadokya Hill

KAPADOKYA HILL HOTEL & SPA

ERTAŞ GRUP HAKKINDA

ERTAŞ GRUP olarak, her vatandaşın, her kuruluşun gücü ve bilgisi oranında topluma katkıda bulunması, sosyal sorunların bir tarafından tutması gerektiğine içtenlikle inanıyoruz. Bunu, vicdani, ahlaki ve toplumsal sorumluluğun gereği olduğu kadar, sürdürebilir bir ekonomik gelişme için de gerekli görüyoruz. Kuruluşumuzdan beri sahip olduğumuz bu anlayışla bir çok alanda sosyal sorumluluk projeleri yürüttük. Çevre ve sağlığı öncelikli alanlar olarak gördük ve bu alanlara her zaman özel bir önem verdik. Her iki alanda da sürdürdüğümüz projelerin yarattığı toplumsal yararın sonuçlarıyla da gurur ve huzur duyuyoruz.

TARİHÇE